Όροι Χρήσης

Ταυτοποίηση του διαχειριστή του ιστότοπου
O Waterair.fr είναι ιστότοπος που εκδίδεται από την εταιρία Πισίνες WATERAIR
S.A.S με κεφάλαιο 10 000 000 Ευρώ.
RCS Mulhouse B 440 123 487 της οποίας η έδρα βρίσκεται :

Z.Δ
68580 Seppois le Bas

Συμβουλές και μελέτη εγκατάστασης : +33 (0) 800 50 70 40
Κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο : +33 (0)3 89 07 45 45
Εξυπηρέτηση Πελατών : +33 (0)3 89 07 45 55 (service gratuit, prix d'un appel)

Επικεφαλής Έκδοσης : Κ. Διευθύντρια Επικοινωνίας

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα
Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.waterair.fr είναι δωρεάν
Τα έξοδα πρόσβασης και χρήσης του δικτύου τηλεπικοινωνίας επιβαρύνουν τον χρήστη, ανάλογα με τους όρους που έχει ορίσει ο πάροχος πρόσβασης και η τηλεφωνική του εταιρεία.
Ο χρήστης αυτού του ιστότοπου αναγνωρίζει ότι διαθέτει τις δεξιότητες και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου.

Προσωπικά δεδομένα
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, αλλαγής, διόρθωσης και διαγραφής των στοιχείων που σας αφορούν (Γαλλικός Νόμος "Πληροφορική και ελευθερίες" της 6ης Ιανουαρίου 1978). Για να κάνετε χρήση του δικαιώματος αυτού, επικοινωνήστε με την Piscines WATERAIR - Service Communication - ZA - 68580 Seppois le Bas

Τεχνικές πληροφορίες
Υπενθυμίζουμε ότι το απόρρητο της αλληλογραφίας δεν είναι εγγυημένο στο διαδίκτυο.
Ενημερώνουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ότι κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν “cookies” για τη συλλογή πληκτρολογημένων πληροφοριών καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του.

Σύνδεσμοι
Η δημιουργία συνδέσμων προς τον ιστότοπο www.waterair.fr υπόκειται στην πρότερη συγκατάθεση του Διευθυντή Έκδοσης. Οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους μέσω του www.waterair.fr δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο ευθύνης της WATERAIR.

Πνευματικά δικαιώματα
Η αναπαραγωγή ή αναπαράσταση μέρους ή του συνόλου των ιστοσελίδων, των δεδομένων και οποιουδήποτε στοιχείου του ιστότοπου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, απαγορεύεται και, χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη του, αποτελεί πλαστογράφηση.

Ταυτοποίηση του φιλοξενιστή του ιστότοπου
Το Waterair.fr φιλοξενείται από την SIVIT Sarl
Με έδρα στην οδό 8, rue du 8 Mai, 42110 Feurs
Ζητήστε
τον κατάλογό μας
ΔΩΡΕΑΝ
Εξατομικευμένη μελέτηΖητήστε τη δωρεάν και εξατομικευμένη μελέτη τοποθέτησης

Ζητήστε το ΔΩΡΕΑΝ κατάλογο

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά